thái nguyên

THADS TP. Sông Công - Thái Nguyên: Kê biên, đấu giá cả tài sản của người không có nghĩa vụ thi hành án!

THADS TP. Sông Công - Thái Nguyên: Kê biên, đấu giá cả tài sản của người không có nghĩa vụ thi hành án!

Công Luận THADS TP. Sông Công - Thái Nguyên: Kê biên, đấu giá cả tài sản của người không có nghĩa vụ thi hành án!

Mặc dù Cty TNHH Trà Nghệ Thuật Xanh có thành viên góp vốn không phải là đối tượng có nghĩa vụ thi hành án, nhưng Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. Sông Công vẫn...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×