tự do

70 năm kiêu hãnh

NLĐ 70 năm kiêu hãnh

Ngày này của 70 năm trước, 2-9-1945, trước gần 1 triệu đồng bào thủ đô Hà Nội đại diện cho hơn 20 triệu người dân cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×