sở giáo dục đào tạo

Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

GD&TĐ 1 liên quan Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn 4890 /BGDĐT-GDCTHSSV yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số nội dung cụ về việc triển khai thi hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×