sơ tán

Nho Quan sau mưa lũ

Nho Quan sau mưa lũ

Nhân Dân Nho Quan sau mưa lũ

Trận mưa lũ lịch sử kéo dài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong những ngày qua gây thiệt hại cả về người và của. Hàng nghìn héc-ta lúa, hoa màu và nhà cửa, công trình, đường sá bị...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×