phạm chi lan

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Bài 3: Ngân sách oằn lưng 'cõng' biên chế

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Bài 3: Ngân sách oằn lưng 'cõng' biên chế

Tin Tức TTXVN 1 liên quan Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Bài 3: Ngân sách oằn lưng 'cõng' biên chế

Không phải cho đến giờ, bài toán tinh giản biên chế mới được đặt ra. Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đã có không ít lần đề cập đến vấn đề này, nhưng trớ trêu thay,...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×