nước mắt

Phận người

NLĐ Phận người

1. Chỗ hõm vai cày nước lừ lừ tiến vào. Xoáy. Quay tròn. Quay tròn. Cây duối ven bờ chìa cánh tay gầy guộc trong yên lặng như đang lặng lẽ quan sát. Nước vẫn tiếp tục xoáy và bỗng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×