lô cốt

Đã xuân rồi!

Đã xuân rồi!

Dân Việt Đã xuân rồi!

Men theo các triền đê khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ, đê sông Hồng, sông Đáy, sông Thương, sông Cầu hay gặp các lô cốt từ thời chống Pháp. Đến nỗi mỗi khi tôi hình dung về một con đê...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×