học viện hậu cần

Tin buồn

Tin buồn

QĐND 20 liên quan Tin buồn

Học viện Quốc phòng; Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Hội CCB phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong tình hình hiện nay

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong tình hình hiện nay

Mặt Trận 4 liên quan Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong tình hình hiện nay

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã yêu cầu phải kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×