hùng vương

Cưới hỏi theo thời

Cưới hỏi theo thời

ANTĐ Cưới hỏi theo thời

Là nói đến chuyện phong tục từ vạn cổ nước Việt ta mà thôi. 'Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu/ Nước non bờ cõi đã chia/ Phong tục Bắc Nam cũng khác…' là...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×