google play

Khi xưa ta bé ta chơi

Khi xưa ta bé ta chơi

Thanh Niên Khi xưa ta bé ta chơi

Trong nhiều thế kỷ, trò chơi đầu đời của trẻ con VN là đánh trận giả, chơi và cũng là học đánh giặc. Dần dà chuyển sang đời sống ở đô thị nên con trẻ lại có những trò chơi riêng.

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×