elon musk

Đã hơn 100 người dân chết, mất tích: Khẩn thiết phải quy được trách nhiệm người 'lệnh' chặt phá rừng bừa bãi

Đã hơn 100 người dân chết, mất tích: Khẩn thiết phải quy được trách nhiệm người 'lệnh' chặt phá rừng bừa bãi

Tổ Quốc 5 liên quan Đã hơn 100 người dân chết, mất tích: Khẩn thiết phải quy được trách nhiệm người 'lệnh' chặt phá rừng bừa bãi

Mưa bão vừa qua là lời cảnh tỉnh cho con người khi đối xử với thiên nhiên, nhưng chúng ta cũng cần công bằng với hơn 100 người dân vô tội chết, mất tích sau các trận mưa, lũ, sạt...

Đã hơn 100 người dân chết, mất tích: Khẩn thiết phải quy được trách nhiệm người 'lệnh' chặt phá rừng bừa bãi

Đã hơn 100 người dân chết, mất tích: Khẩn thiết phải quy được trách nhiệm người 'lệnh' chặt phá rừng bừa bãi

Tổ Quốc 5 liên quan Đã hơn 100 người dân chết, mất tích: Khẩn thiết phải quy được trách nhiệm người 'lệnh' chặt phá rừng bừa bãi

Mưa bão vừa qua là lời cảnh tỉnh cho con người khi đối xử với thiên nhiên, nhưng chúng ta cũng cần công bằng với hơn 100 người dân vô tội chết, mất tích sau các trận mưa, lũ, sạt...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×