di sản thế giới

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên: Tiếp tục tuyên truyền để nhân dân hiểu và yêu linh vật Việt

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên: Tiếp tục tuyên truyền để nhân dân hiểu và yêu linh vật Việt

Tổ Quốc 13 liên quan Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên: Tiếp tục tuyên truyền để nhân dân hiểu và yêu linh vật Việt

Sau 03 năm thực hiện Công văn số 2662, theo Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, biện pháp tốt nhất trong thời gian tới vẫn là tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và yêu...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×