dự án đầu tư

Đầu tư của Quảng Trị như tờ giấy trắng, các doanh nghiệp hãy viết lên đó những thành công của mình

Đầu tư của Quảng Trị như tờ giấy trắng, các doanh nghiệp hãy viết lên đó những thành công của mình

Đầu Tư 1 liên quan Đầu tư của Quảng Trị như tờ giấy trắng, các doanh nghiệp hãy viết lên đó những thành công của mình

Lời kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Trị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng 'mượn' để thay cho lời cảm ơn của lãnh...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×