chứng minh

Bỏ quy định về hành vi 'bán hàng đa cấp bất chính' trong dự thảo Luật Cạnh tranh sửa đổi

Bỏ quy định về hành vi 'bán hàng đa cấp bất chính' trong dự thảo Luật Cạnh tranh sửa đổi

Nhà Quản Trị 2 liên quan Bỏ quy định về hành vi 'bán hàng đa cấp bất chính' trong dự thảo Luật Cạnh tranh sửa đổi

Dự thảo Luật đã bãi bỏ quy định về hành vi 'bán hàng đa cấp bất chính' và hành vi 'phân biệt đối xử của hiệp hội' và bổ sung thêm hành vi 'lôi kéo khách hàng bất chính' có xu hướng...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×