cổng thông tin

Sáng mai 18.10, Truyền hình trực tiếp: 'Kiên quyết loại bỏ các điều kiện kinh doanh 'trói' doanh nghiệp'

Sáng mai 18.10, Truyền hình trực tiếp: 'Kiên quyết loại bỏ các điều kiện kinh doanh 'trói' doanh nghiệp'

Lao Động 6 liên quan Sáng mai 18.10, Truyền hình trực tiếp: 'Kiên quyết loại bỏ các điều kiện kinh doanh 'trói' doanh nghiệp'

Bộ Công Thương là bộ đầu tiên mạnh dạn cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh của 27 nhóm ngành hàng. Tiếp theo sẽ là những bộ, ngành khác cùng tiếp bước với Bộ Công Thương? Với...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×