cầu cứu

Phó Thủ tướng tiếp tục yêu cầu tỉnh Quảng Trị bán nhà cho bà Nguyễn Thị Duyên, không để sự việc kéo dài

Phó Thủ tướng tiếp tục yêu cầu tỉnh Quảng Trị bán nhà cho bà Nguyễn Thị Duyên, không để sự việc kéo dài

Công Luận Phó Thủ tướng tiếp tục yêu cầu tỉnh Quảng Trị bán nhà cho bà Nguyễn Thị Duyên, không để sự việc kéo dài

Báo Nhà báo và Công luận đã nhiều lần phản ánh vụ này: Ngày 23/4/2017 đăng bài 'Người dân muốn mua nhà theo Nghị định 61/CP của Chính phủ - Trung ương nói được tỉnh nói không':...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×