công trình kiến trúc

Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo (Thái Bình) đón Bằng ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo (Thái Bình) đón Bằng ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Đầu Tư Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Keo (Thái Bình) đón Bằng ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định số 217/QĐ-BVHTTDL đưa Lễ hội chùa Keo vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Lễ đón được tổ chức vào Lễ hội chùa Keo mùa...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×