điện hạt nhân

Phát triển ngành điện Việt Nam: Gấp rút tìm nguồn bổ sung 100 tỷ kWh điện trong 3 năm tới

Phát triển ngành điện Việt Nam: Gấp rút tìm nguồn bổ sung 100 tỷ kWh điện trong 3 năm tới

Đầu Tư 4 đăng lại 21 liên quan Phát triển ngành điện Việt Nam: Gấp rút tìm nguồn bổ sung 100 tỷ kWh điện trong 3 năm tới

Từ nay tới năm 2020, trong vòng hơn 3 năm nữa, Việt Nam phải tìm ra các nguồn điện để bổ sung sản lượng điện thiếu khoảng 100 tỷ kWh. Nếu không nhanh chóng gỡ các rào cản về giá...

Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản Google

×