ThienNhien.Net - Hơn chục năm nay, người dân xóm 4, thôn Dương Liễu Tây, Thị trấn Bình Dương, huyện...