(HNM) - Nhằm giáo dục cho thiếu nhi những giá trị truyền thống, lịch sử của Đảng, Đoàn, Đội, từ đó khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, giúp các em phấn đấu, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đầu học kỳ 2 năm học 2011-2012, Hội đồng Đội TƯ đã phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử với chủ đề "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" đến các liên, chi đội trong toàn quốc.

(HNM) - Nhằm giáo dục cho thiếu nhi những giá trị truyền thống, lịch sử của Đảng, Đoàn, Đội, từ đó khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, giúp các em phấn đấu, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đầu học kỳ 2 năm học 2011-2012, Hội đồng Đội TƯ đã phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử với chủ đề "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" đến các liên, chi đội trong toàn quốc.

Đối tượng dự thi là các em đội viên, thiếu nhi đang học tập tại các trường THCS trong cả nước; mỗi đơn vị dự thi thành lập đội tuyển từ 8 đến 10 em tham gia. Cuộc thi cấp liên đội triển khai trong tháng 3-2012; cấp huyện, tỉnh từ tháng 4 đến 5-2012; cấp cụm và toàn quốc tổ chức trong tháng 8-2012.

Nội dung thi gồm 3 phần: "Tự hào thiếu nhi Việt Nam", giới thiệu về địa phương, đơn vị của mình; "Theo dòng lịch sử", trả lời các câu hỏi xoay quanh các chủ đề về sự kiện, nhân vật, địa danh lịch sử; "Em yêu Tổ quốc Việt Nam", mỗi đội dự thi sẽ biểu diễn một tiểu phẩm hoặc ca cảnh tái hiện lại một sự kiện, nhân vật gắn với lịch sử của địa phương, dân tộc, lịch sử của Đoàn, Đội.