VinaCorp - CTCP Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam - PVFC Land (PFL) công bố báo cáo tài chính quý 4 và lũy kế cả năm 2010.

Theo đó, Quý 4/2010, Công ty đạt 18,62 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2009. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chỉ thêm 6,7% so với quý 4/2009 lên 8,9 tỷ đồng vào quý 4 năm nay. Công ty cho biết, sự biến động này là do năm 2009, công ty có khoản thu nhập khác lên tới 18,2 tỷ đồng mà trong quý 4 năm 2010 chỉ tiêu này dừng lại ở 673,7 triệu đồng. Lũy kế cả năm 2010 tổng mức doanh thu của PFL đạt được là 27,8 tỷ đồng, tăng 148,2% so với năm 2009. Lợi nhuận sau thuế đạt 152,7 tỷ đồng, tăng gấp gần 8 lần năm ngoái. Trong đó lợi nhuận công ty mẹ cũng ghi nhận con số lãi 80,92 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế phân chia theo Hợp đồng nhận UTĐT là 71,82 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 đạt 1.618 đồng, riêng quý 4/2010 đạt 180 đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/2/2011, giá cổ phiếu PFL đạt 12.700 đồng/cổ phiếu, tăng 500 đồng, tương đương tăng 4,1% và có 314.900 cổ phiếu khớp lệnh. Tập tin đính kèm: PFL_KQKD_Q4/2010.