Đó là ông Nguyễn Thế Mạnh (67 tuổi) – một người đã gắn bó hơn nửa đời với nghề cầm cọ vẽ biển hiệu quảng cáo - nhưng người ta thường biết đến cái tên Hoài Minh Phương nhiều hơn.