(CafeF) - SFCG, một tổ chức cho vay của Nhật, đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Cổ phiếu của SFCG mất 92% trong năm 2008. > Phép so sánh giữa khủng hoảng tài chính Mỹ - Nhật / Đã đến lúc ngành điện tử Nhật thay đổi