Nơi nào có nhân viên bán hàng tốt, tư vấn trung thực hơn, nơi đó sẽ có khách đến nhiều hơn, cho dù nơi đó có giá cao hơn nơi khác, theo giám đốc một TT đào tạo bán hàng.