Ngày 17-4, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết cuộc đối thoại trực tuyến của Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân sẽ được...