(VnMedia) - Bộ GD&ĐT đang tiếp tục xây dựng đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ giai đoạn 2007 - 2020 trình Chính phủ phê duyệt. Trong đó đề ra mục tiêu và yêu cầu đảm bảo đến năm 2015 tất cả các giảng viên trực tiếp giảng dạy các chương trình lý thuyết của các trường ĐH phải có trình độ tiến sĩ.