Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa thông báo khởi xướng rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép dẫn dầu (OCTG) từ Việt Nam.

Cục Quản lý cạnh tranh ( Bộ Công Thương ) cho biết, hteo công báo liên bang, ngày 9/11/2016, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo khởi xướng rà soát hành chính biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu - OCTG (gồm các mã HS: 730429, 730629, 730520, 730439, 730459) từ Việt Nam cho giai đoạn từ ngày 1/9/2015 đến ngày 31/08/2016.

My ra soat thue chong ban pha gia ong thep dan dau Viet Nam - Anh 1

Mỹ rà soát thuế chống bán phá giá ống thép dẫn dầu Việt Nam.

Trong thông báo này, DOC cho biết nếu một trong số các doanh nghiệp sản xuất/ xuất khẩu được nêu tên trong thông báo này không bán hoặc xuất khẩu trong giai đoạn rà soát nói trên phải gửi thông báo tới DOC trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng Công báo Liên bang.

Trong trường hợp DOC hạn chế số lượng doanh nghiệp để điều tra riêng biệt thì DOC sẽ lựa chọn bị đơn dựa trên số liệu nhập khẩu của Cơ quan Biên phòng và Hải quan Hoa Kỳ (CBP) trong giai đoạn rà soát. DOC dự kiến sẽ đưa ra quyết định lựa chọn bị đơn trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng Công báo Liên bang.

Dự kiến, DOC sẽ ra Quyết định cuối cùng của đợt rà soát này không muộn hơn ngày 30/9/2017.

Hòa Lộc