Sau khi điền lời giải, cắt ô số rồi gửi theo đường bưu điện về Báo Thanh Niên, Hộp thư 567 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.

Moi cac ban thu suc voi o so Sudoku 3524 muc do Kho - Anh 1

Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3524 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 11.9.2016. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3524 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 261 ra ngày 17.9.2016.

QUY LUẬT:

Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.

Giải đáp ô số kỳ 3517

Moi cac ban thu suc voi o so Sudoku 3524 muc do Kho - Anh 2

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3517 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng):

1. Nguyễn Đức Lưu (TP.HCM) – 2. Trương Đức Ứng (Vũng Tàu) – 3. Võ Kim Dõng (Đà Nẵng) – 4. Lê Nhật Tân (Hải Phòng) – 5. Nguyễn Văn Kỉnh (Hội An) – 6. Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) – 7. Võ Viết Hảo (TP. HCM) – 8. Lê Tất Thịnh (Phan Thiết) – 9. Chung Kỳ Long (TP.HCM) – 10. Trần Văn Chánh (Bình Dương) – 11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. Thanh Mai (TP.HCM) – 14. Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) – 15. Phạm Hoàng Đức Linh (TP.HCM) – 16. Phạm Như Hiệt (Vũng Tàu) – 17. Thân Trọng Chánh (TP.HCM) – 18. Nguyễn Đình Huy (Bà Rịa Vũng Tàu) – 19. Tôn Nữ Mai Anh (TP.HCM) – 20. Đỗ Đình Gia Hưng (TP.HCM).