Đến chiều ngày 13-11, tuy lũ đã hạ nhưng miền Trung vẫn chìm trong cơn đại hồng thủy. Từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... đâu đâu cũng đầy cảnh khổ, cảnh khốn khó mà người dân miền Trung phải gánh chịu.