(ĐTCK) CTCP Xây lắp cơ khí và Lương thực thực phẩm (MCF – HNX) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Cụ thể, MCF phấn đấu tổng doanh thu 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18,75 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 15,9%. Kế hoạch đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản năm nay dự kiến 14,85 tỷ đồng.

Công ty cũng thống nhất kết quả tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Lương thực miền Nam chiếm 60% vốn và các cổ đông khác chiếm 40% vốn.

Kết thúc năm 2011, MCF đạt 702,78 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 19,57 tỷ đồng và mức chia cổ tức là 26,96%/vốn điều lệ 35 tỷ đồng, trong đó 22% cổ tức bằng cổ phiếu và 4,96% bằng tiền mặt.

T.Thanh

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã