Trận lụt nặng nề nhất trong vòng 15 năm qua đang tiếp tục hoành hành ở các bang vùng Trung Tây nước Mỹ. Nước dâng cao đang đe dọa làm vỡ hàng chục con đê ở khu vực này.