Giadinh.net - Phiên làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 13, ngày 17/4 của HĐND TP Hà Nội khóa XIII diễn ra ...