Thực hiện dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình, hộ ông Nguyễn Văn Xuyến, khu 4, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn bị thu hồi thửa đất số 339, tờ bản đồ 13, diện tích 568m2 (trong đó đất ở 400m2, đất vườn 168m2) và 236m2 đất hành lang giao thông.

Ky Son (Hoa Binh): Khieu nai cua ong Xuyen khong co co so - Anh 1

Cả tuyến đường hơn 10km qua địa bàn Kỳ Sơn chỉ còn hộ ông Xuyến chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: Hồng Bài

Tài sản trên đất gồm có 1 nhà kiên cố 2 tầng và công trình phục vụ sinh hoạt. Thửa đất trên thuộc địa bàn xóm Đồng Sông, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn. Hộ ông Xuyến được bồi thường, hỗ trợ 2,2 tỷ đồng.

Không đồng ý với đơn giá bồi thường về đất, nhà ở, ông Xuyến không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đồng thời làm đơn khiếu nại gửi UBND huyện.

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (BTHTTĐC) huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Dân Hạ tuyên truyền, vận động, đối thoại với hộ ông Xuyến, nhưng không thành. Đây là trường hợp duy nhất còn lại trên địa bàn huyện Kỳ Sơn không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, không bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng BTHTTĐC Kỳ Sơn cho biết: Ông Nguyễn Văn Xuyến khiếu nại 4 nội dung, đó là: Không đồng ý với mức giá bồi thường đất hành lang giao thông với mức giá đất trồng cây lâu năm; đề nghị bồi thường theo giá đất thổ cư (đất ở); giá đất vườn trong cùng thửa đất ở là quá thấp (350.000 đồng/m 2 ) so với giá thị trường; giá bồi thường về nhà ở (3.600.000 đ/m 2 ) là quá thấp so với giá xây dựng hiện nay. Gia đình không đồng ý, đề nghị đo lại diện tích đất, vì giữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất không đồng nhất với nhau.

Ông Tuấn cho biết, tất cả 4 nội dung trên đã được Hội đồng BTHTTĐC trực tiếp gặp gỡ gia đình ông Xuyến để giải thích rõ những căn cứ mà Hội đồng BTHT vận dụng để thực hiện chi trả tiền BTHT cho gia đình.

UBND huyện đã trả lời bằng văn bản về 4 nội dung ông Xuyến khiếu nại.

Ông Xuyến khiếu nại về bồi thường đất hành lang giao thông là đất ở: Hộ ông Xuyến đang sử dụng GCNQSDĐ số 00942 cấp đổi năm 2003, trong GCNQSDĐ trên đã cấp đủ hạn mức đất ở (miền núi và Tây Nguyên) là 400m 2 . GCNQSDĐ này đang có giá trị pháp lý. Vì vậy, khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường theo loại đất ghi trên GCNQSDĐ đang có giá trị pháp lý. Riêng đất hành lang giao thông đã được cấp trong GCNQSDĐ của hộ gia đình chỉ được xem xét bồi thường là đất trồng cây lâu năm. Như vậy, khiếu nại của ông Xuyến là không đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Nội dung khiếu nại về giá đất vườn quá thấp so với giá thi trường và giá bồi thường về nhà ở là quá thấp so với giá xây dựng hiện nay, ông Tuấn cho biết: Dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình là dự án vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, nên giá để bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất là giá do Nhà nước quy định, không có sự thỏa thuận. Hội đồng BTHTTĐC đã căn cứ vào Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, để thực hiện. Đồng thời thực hiện đúng với giá đất bồi thường dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình đã được UBND tỉnh ra quyết định để làm căn cứ bồi thường. Theo mức giá quy định, đối với đất trồng cây lâu năm là 60.000 đồng/m 2 . Qua quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng cho thấy, đối với đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất ở, tuy thửa đất đó các hộ được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, nhưng để đảm bảo quyền lợi cho người bị thu hồi đất, UBND tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 4/9/2015, hỗ trợ cho các hộ và tổng mức BTHT là 350.000 đồng/m 2 .

Bồi thường về tài sản, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết: Hội đồng BTHTTĐC Kỳ Sơn thực hiện theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Mức giá bồi thường về nhà ở cho hộ ông Xuyến được áp dụng theo đơn giá do UBND tỉnh ban hành. Đơn giá này cũng được bồi thường cho tất cả các hộ có tài sản trên đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Như vậy, việc lập phương án, áp giá bồi thường, hỗ trợ về đất trồng cây lâu năm và tài sản cho hộ ông Xuyến là đúng quy định của Nhà nước.

Trong đơn khiếu nại, ông Xuyến đề nghị đo lại diện tích đất của gia đình. Vấn đề này, ông Tuấn cho rằng, việc đo đạc lập bản đồ trích đo để phục vụ công tác thu hồi đã được nhà đầu tư (Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình) thuê đơn vị chức năng tiến hành đo đạc, xác định diện tích của từng thửa đất theo hiện trạng đang sử dụng của từng hộ, trong đó có hộ ông Xuyến, để làm cơ sở thu hồi, bồi thường.

Qua đo đạc, diện tích đất thực tế mà hộ ông Xuyến đang sử dụng nhiều hơn diện tích đất trong GCNQSDĐ của hộ ông Xuyến. Có sự chênh lệch là vì, diện tích đất trong GCNQSDĐ của hộ ông Xuyến được đo đạc theo địa chính chính quy từ năm 1997, thời điểm đó thiết bị máy móc đo đạc còn lạc hậu nên độ chính xác chưa cao. Cũng có thể khi đo đạc, hộ gia đình không kê khai, không chỉ hết phần đất, ranh giới để đo đạc, vì sợ phải nộp nhiều thuế… Đối với hộ ông Xuyến, số diện tích đất đo đạc thực tế (đất không bìa) nhiều hơn diện tích trong GCNQSDĐ đã được UBND huyện xem xét bồi thường, hỗ trợ.

Như vậy, 4 nội dung mà ông Xuyến khiếu nại đã được UBND huyện Kỳ Sơn giải quyết thấu tình đạt lý.

Hồng Bài