UBND tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành kiểm điểm Ban giám hiệu trường Đại học Quảng Bình trước tập thể cán bộ nhà trường về những sai phạm xảy ra trong thời gian vừa qua.

Trước đó, kết luận thanh tra cho thấy hầu như tất cả các lĩnh vực của nhà trường từ việc thu chi, quản lý, tuyển dụng, đào tạo đều có sai phạm. Tổng số tiền sai phạm phát hiện là hơn 2,3 tỉ đồng. Trong số này, tập trung là việc ban hành các văn bản sai quy định liên quan đến các khoản thu của SV như: việc nộp lệ phí cấp phát bằng, bảng điểm; thu phí tuyển sinh SV đi du học tại Thái Lan; mức thu lệ phí của thí sinh dự thi tuyển giảng viên... Qua thanh tra, rất nhiều sai phạm khác được dẫn ra như: hồ sơ tài chính bị tẩy xóa; việc lập và thực hiện dự toán thu, chi các nguồn kinh phí... Tại buổi kiểm điểm, đã có 13/25 phiếu yêu cầu cách chức ông Nguyễn Huỳnh Phán. Kết luận cuối cùng về hình thức xử lý kỷ luật các cá nhân sẽ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định. Trương Quang Nam