GiadinhNet - Trong quá trình tham mưu cho UBND tỉnh, Sở TN&MT đã “lờ” đây là Khu Du lịch văn hóa Hàm Rồng.

Khu du lịch văn hóa Hàm Rồng thành bãi tập kết vật liệu: Khi Sở TN&MT tiền hậu bất nhất Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài phản ánh về việc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa có văn bản xin cho phép Công ty TNHH Thúy Sơn được thuê 15.000m2 diện tích đất tại Khu Du lịch Hàm Rồng làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, khiến cho cảnh quan khu di tích bị phá vỡ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu cơ quan này báo cáo sự việc. Mới đây, cũng chính Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa lại có văn bản đề nghị UBND tỉnh xin tạm dừng việc thực hiện dự án. Lập lờ Ngày 19/4/2000, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 842/QĐ-UB Quy hoạch chi tiết Khu Du lịch văn hóa Hàm Rồng với mục tiêu xây dựng địa điểm này thành khu du lịch sinh thái cảnh quan, du lịch văn hóa, lịch sử... Ngày 23/7/2002, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 2365/QĐ- CT cho phép Công ty TNHH Phú Gia đầu tư xây dựng hồ Kim Quy và các công trình trong Khu Du lịch văn hóa Hàm Rồng. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai đầu tư xây dựng, Khu Du lịch văn hóa Hàm Rồng vẫn trong tình trạng lem nhem, dang dở. Thay vì có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, ngày 5/7/2010, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa lại có Công văn số 1269/STNMT-QLĐĐ gửi UBND tỉnh đề nghị cho Công ty TNHH Thúy Sơn (Cty Thúy Sơn) được thuê 15.000m2 trong Khu di tích Hàm Rồng làm bãi chứa vật liệu xây dựng. Theo giải thích của Sở TN&MT thì: “Việc cho thuê trên để giải quyết nhu cầu cát xây dựng cho TP Thanh Hóa và các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh...”. Tiếp đó, ngày 8/7/2010, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn số 3511/UBND-NN, do ông Trịnh Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký, chấp thuận. Điều đáng nói vị trí tập kết vật liệu xây dựng của Cty Thúy Sơn nằm trong quy hoạch chi tiết 1/2000 xây dựng Khu Du lịch văn hóa Hàm Rồng đã được chính UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. Trước sự phản đối của dư luận về dự án trên, ngày 27/8, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn số 4574/UBND-NN gửi Sở TN&MT yêu cầu báo cáo quá trình giải quyết việc chấp thuận địa điểm bãi chứa vật liệu xây dựng của Cty Thúy Sơn. Công văn này thể hiện: “Giao Sở TN&MT chuẩn bị khẩn trương báo cáo quá trình tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư bãi chứa vật liệu xây dựng của Cty Thúy Sơn. Trong báo cáo yêu cầu đánh giá cụ thể từng việc theo quy định của pháp luật”. Đổ vấy Sau khi có văn bản chỉ đạo trên, ngày 8/9/2010 Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 1777/STNMT do ông Vũ Đình Xinh- Giám đốc Sở ký gửi UBND tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, công văn cho rằng, trước khi có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh, Sở TN&MT đã xin ý kiến các ngành liên quan như: UBND TP Thanh Hóa, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT... Trong quá trình tham mưu giúp UBND tỉnh Thanh Hóa không chỉ riêng Sở TN&MT mà còn nhiều cơ quan khác cũng tham gia đóng góp ý kiến, đồng thuận cho Cty Thúy Sơn được thuê đất. Điều đáng nói, công văn lại cho rằng: “Để tránh bức xúc trong dư luận nhân dân, Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh tạm dừng việc thực hiện Công văn số 3511/UBND-NN ngày 8/7/2010 của UBND tỉnh về việc chấp thuận địa điểm sử dụng đất làm bãi chứa vật liệu của Cty Thúy Sơn để Sở TN&MT tổ chức kiểm tra cụ thể. Nếu Cty Thúy Sơn và các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật như phản ánh của các cơ quan báo chí và nhân dân, Sở TN&MT sẽ xử lý vi phạm; báo cáo UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực Công văn số 3511 nêu trên”. Sau khi có báo cáo của Sở TN&MT, ngày 14/9, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 4949/UBND-NN nhấn mạnh: “Giao Sở TN&MT chủ trì, cùng với Sở Xây dựng, Sở VHTT&DL, Sở NN&PTNT, UBND TP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan kiểm tra sử dụng đất bãi chứa vật liệu xây dựng của Cty Thúy Sơn; căn cứ các quy định của pháp luật, có ý kiến đề xuất, báo cáo UBND tỉnh”. Rõ ràng trong quá trình tham mưu cho UBND tỉnh, Sở TN&MT Thanh Hóa đã “lờ” đây là Khu Du lịch văn hóa Hàm Rồng và khi dư luận bức xúc, báo chí phản ánh thì chính đơn vị này lại có công văn đề nghị tạm dừng thực hiện dự án. Sự tiền hậu bất nhất này do đâu? Câu hỏi này chúng tôi xin gửi đến UBND tỉnh Thanh Hóa. Bình Minh