Lễ hội sinh đôi vui nhộn ở Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc thu hút hơn 70 cặp sinh đôi và sinh ba với các tiết mục như thi xem cặp nào giống nhau hoặc giống Châu Tấn, Lý Vũ Xuân và các ngôi sao nhất. Ảnh trên Cri.