Ngày 31/8, tại thành phố Nha Trang, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị "về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú". Đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Được các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng nên sau 10 năm triển khai thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị của Khánh Hòa đã đạt kết quả thiết thực. Đã làm chuyển biến về nhận thức từ các cấp ủy đảng cho đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của đảng viên đang công tác trong việc thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; tạo điều kiện cho đảng viên gần gũi nhân dân hơn, khắc phục những biểu hiện quan liêu, xa dân; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ người đảng viên, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Tính đến tháng 6/2011, tổng số đảng viên được tiếp nhận về sinh hoạt ở cấp ủy nơi cư trú trong toàn Đảng bộ là 16.987 đồng chí, trong đó đảng viên công tác tại các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể: 3.847 (22,65%); các doanh nghiệp: 2.538 (14,94%); các đơn vị sự nghiệp: 3.631 (21,38%); lực lượng vũ trang: 3.567 (21%); xã, phường, thị trấn: 3.187 (18,76%); cơ sở khác: 217 (1,28%). Đa số các cấp ủy cơ sở nơi có đảng viên đang công tác đều lập sổ theo dõi giới thiệu đảng viên về nơi cư trú, phân công cấp ủy viên hoặc đồng chí thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên của cơ sở đảng trực tiếp theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy định 76 của đảng viên trong cơ sở đảng; thường xuyên quản lý chặt chẽ sổ, theo dõi tập hợp ý kiến nhận xét đảng viên của cấp ủy nơi cư trú. Việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng đối với đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú, đánh giá một số tiêu chí về lối sống, đạo đức của đảng viên trong việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" kết hợp với thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị được các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc. Hàng năm cấp ủy nơi cư trú đều tổ chức họp cùng Trưởng ban công tác mặt trận, cán bộ thôn, tổ dân phố để thống nhất nhận xét đảng viên cuối năm. Qua nhận xét, đánh giá cho thấy, những năm qua không có trường hợp nào vi phạm tư cách đảng viên. Riêng năm 2010, kết quả nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên sinh hoạt Quy định 76 là: 35,21% đảng viên xếp loại xuất sắc; 60,46% xếp loại tốt; 4,14% khá và 0,19% chưa tốt. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực thực hiện có hiệu quả Quy định 76 của Bộ Chính trị ở các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng về việc thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị, nhất là các tổ chức đảng thuộc doanh nghiệp, trường học, y tế. Coi việc giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng và là tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh; xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục tạo sự gần gũi, xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân./.