Sáng 17-4, Đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra an toàn PCCC tại một số trung tâm thương mại lớn. Tại Trung tâm thương mại Maxi Mark Cộng Hòa, Đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm về quy định an toàn PCCC tại khu vực kho hàng, nơi trưng bày sản phẩm.

Đoàn kiểm tra đã tạm đình chỉ sử dụng khu vực nhà kho vì thiếu hệ thống PCCC theo đúng quy định. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và đề nghị Maxi Mark Cộng Hòa khắc phục ngay những thiếu sót trong công tác PCCC.