Cuối tuần qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty Chứng khoán MBS đã tổ chức hội thảo về chứng khoán phái sinh.

Hoi thao ve thi truong chung khoan phai sinh - Anh 1

Mục đích của cuộc hội thảo nhằm giúp các nhà đầu tư và nhân viên ngành chứng khoán có thể hiểu rõ bản chất và cơ chế vận hành của các sản phẩm phái sinh tại Việt Nam, nhất là khi chỉ còn vài tháng nữa thị trường này sẽ đi vào hoạt động.

Tại hội thảo, các cán bộ Ủy ban Chứng khoán phổ biến cho nhà đầu tư về mô hình thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam, trong đó giới thiệu kỹ về sản phẩm chủ chốt của thị trường trong giai đoạn đầu là hợp đồng tương lai, cơ chế giao dịch và các ứng dụng của nó.