(PL)- Trường ĐH Chiao Tung (National Chiao Tung Univeristy - NCTU, Đài Loan) thông báo chương trình học bổng CacaFly dành năm học bổng thạc sĩ và tiến sĩ cấp cho các ứng viên ở năm nước trong khu vực châu Á.

Học bổng được trao trong hai năm đối với chương trình thạc sĩ trị giá 10.000 Đài tệ/tháng và bốn năm đối với chương trình tiến sĩ trị giá 15.000 Đài tệ/tháng. Ứng viên trúng tuyển sẽ được theo học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở các lĩnh vực khoa học máy tính (computer science), quản lý (management).

Ứng viên điền hồ sơ trên mạng tại www.ia.nctu.edu.tw, sau đó chọn mục “Degree-Seeking Students” và chọn tiếp mục “Admissions”. In hồ sơ và gửi các giấy tờ liên quan đến NCTU trước 25-2-2014 theo địa chỉ: Division of International Admissions, Office of International Affairs, National Chiao Tung University, 1001 University Road, Hsinchu 30010, Taiwan; email: admit_ia@nctu.edu.tw; điện thoại: +886-3-5131254. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng truy cập website http://cacafly.com/about/profile_en .

Q.DŨNG