Chiều ngày 18.4, Sở LĐTBXH TP.Hải Phòng đã chính thức công bố quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng - trực thuộc Sở LĐTBXH.