(Danong.com) Ha Ji Won đã thành lập một tổ chức từ thiện mang tên “The Smile Again Project”.