Cảnh sát chặn một ông đi ngoài phố lúc nửa đêm: "Ông đi đâu vào giờ này?".

- Tôi đi nghe giảng bài.

- Lúc này thì ai giảng cho ông nghe?

- Vợ tôi.

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: dungcuoi@ngoisao.net