Ngày 22-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội vào dự thảo nghị quyết “Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; danh mục dự án công trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội”.

Giam sat phan bien nham cong khai minh bach cac du an nam 2017 - Anh 1

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Bùi Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, cho ý kiến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố thời gian qua và những kinh nghiệm rút ra; kết quả thu hồi, chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016. Đồng thời, trên cơ sở căn cứ dự thảo tờ trình của UBND thành phố về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án năm 2017, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, cụ thể.

Trong đó hầu hết các ý kiến đồng tình nội dung tờ trình của UBND và Nghị quyết của HĐND thành phố và đánh giá cao việc Ủy ban MTTQ kịp thời tổ chức Hội nghị phản biện này. Về những căn cứ pháp lý và tiêu chí để lập kế hoạch năm 2017 nêu trong tờ trình, đa số các đại biểu đồng tình. Các đại biểu cũng cơ bản đồng tình với dự kiến số lượng dự án, công trình thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng năm 2017 nêu trong tờ trình, về cơ bản có tính khoa học, thực tế và khả thi. Năm 2017, những thuận lợi do thúc đẩy quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sẽ tạo sự chuyển biến nhất định trong công tác quản lý và điều hành nói chung.

Tuy nhiên, về cơ bản tình hình kinh tế, xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các nguyên nhân khách quan và chủ quan; chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc thực hiện mạnh mẽ các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí, thắt chặt chi tiêu để giảm nợ công, trong đó phải tiếp tục kiên quyết cắt giảm, giãn hoãn các công trình, dự án xây dựng chưa cần thiết. Các đại biểu nhận thấy, tinh thần này cần được quán triệt hơn nữa, thể hiện cụ thể bằng việc tiếp tục rà soát chặt chẽ, kiên quyết hơn để đưa ra khỏi danh mục những công trình, dự án chưa đủ yếu tố pháp lý, để khắc phục những tồn tại năm 2016.

Tiến sỹ Đào Ngọc Nghiêm, Hội quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội đề nghị tờ trình cần đánh giá chuẩn xác, khoa học hơn về kết quả thực hiện năm 2016, vì trong số 1460 dự án đã thu hồi đất có 221 dự án không thực hiện được (chiếm 15%) phải đưa ra khỏi danh mục; về diện tich đất phải thu hồi chuyển đổi 3329,2ha nhưng phải đưa ra khỏi danh mục 295,94ha (chiếm 9%). Đây là tồn tại cần quan tâm để phân tích cụ thể tìm nguyên nhân xác định rõ để làm căn cứ xác lập danh mục dự án 2017 sao cho bảo đảm tính khả thi cao và hài hòa về tính chất dự án vùng nông thôn, nội thành cũng như các dự án ưu tiên trọng điểm.

Tiến sỹ Bùi Thị Xô, nguyên Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề nghị thành phố xem xét danh mục năm 2017 một số quận, huyện có số dự án quá nhiều; các dự án phát triển hạ tầng điện - đường - trường - trạm, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, đấu giá quyền sử dụng đất chưa cân đối giữa các quận, huyện; thiếu dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tạo vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, chế biến nông sản và phát triển vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Vũ Thành Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng dân chủ pháp luật MTTQ thành phố đề nghị thành phố rà soát làm rõ căn cứ pháp lý đối với những dự án ngoài ngân sách; nghiên cứu, khảo sát kỹ các dự án đưa vào danh mục năm 2017 tránh để dự án khi triển khai ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đời sống nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận cao, không gây tác động xấu đến tư tưởng và dư luận nhân dân; khi thu hồi đất xen kẹt thực hiện dự án quan tâm đến nhu cầu sân sinh trong khu vực về công trình dân sinh, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng chứ không coi đây là nguồn lực của địa phương khi đấu giá.

Thay mặt Thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các Giáo sư, Tiến sĩ để cùng với HĐND thành phố hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để trình HĐND. Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh cho biết, Ủy ban MTTQ thành phố sẽ tổng hợp các ý kiến từ nhiều kênh khác để đối chiếu lại, hoàn chỉnh nội dung gửi HĐND.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố khẳng định, MTTQ tham gia giám sát phản biện, bảo đảm các dự án nếu thu hồi phải có chủ trương, nếu là chuyển mục đích sử dụng phải có kế hoạch dự án, không có tình trạng “bốc thuốc” kiểu đề xuất, tổng hợp rồi đưa vào danh mục.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cũng giải tỏa nhiều băn khoăn của các đại biểu về tác động về kinh tế sau thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ như tăng nguồn thu, tạo ra bao nhiêu khu đô thị, vui chơi cho nhân dân; tác động về môi trường khi dự án triển khai; các dự án vi phạm do nguyên nhân từ chủ đầu tư, công tác quản lý… Tất cả sẽ được MTTQ cùng tổ chức thành viên và nhân dân giám sát công khai minh bạch…

Linh Nhi