Sáng 17.4, tại TPHCM, TS Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã chủ trì hội nghị quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW (NQ20) Hội nghị BCHTƯ Đảng lần 6 (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng GCCN VN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước".