(Điện tử tiêu dùng) - Chỉ với giá khoảng 200 nghìn Đồng, Micro SIM card adapter sẽ giúp người dùng dễ dàng sử một cùng một SIM cho cả iPad và iPhone.

Như chúng ta đã biết, iPad 3G sử dụng chuẩn MicroSIM mới (nhỏ bằng 52% SIM thường) và người sử dụng chỉ được phép duyệt web chứ không thể gọi điện hay nhắn tin bằng SIM này. Để khắc phục vấn đề trên, nhiều người đã cắt SIM chuẩn thường theo kích thước micro SIM để sử dụng với iPad. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là làm thế nào để SIM có thể trở lại như cũ, để có thể dùng lại trên điện thoại di động? Mới đây, một công ty đã tiến hành sản xuất micro SIM card adapter với giá khoảng 200 nghìn Đồng (~10$). Đây chính xác là những gì mà người dùng vẫn mong đợi, bởi Micro SIM card adapter cho phép chia sẻ dữ liệu từ iPhone sang iPad. Chỉ cần đặt micro SIM vào adapter, nó sẽ giống hết như một SIM chuẩn thường. Bằng cách này, người hoàn toàn có thể sử dụng cùng một SIM card cho cả iPad và iPhone. Thu Hiền (Theo Mobilemag) www.dientutieudung.vn Như chúng ta đã biết, iPad 3G sử dụng chuẩn MicroSIM mới (nhỏ bằng 52% SIM thường) và người sử dụng chỉ được phép duyệt web chứ không thể gọi điện hay nhắn tin bằng SIM này. Để khắc phục vấn đề trên, nhiều người đã cắt SIM chuẩn thường theo kích thước micro SIM để sử dụng với iPad. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là làm thế nào để SIM có thể trở lại như cũ, để có thể dùng lại trên điện thoại di động? Mới đây, một công ty đã tiến hành sản xuất micro SIM card adapter với giá khoảng 200 nghìn Đồng (~10$). Đây chính xác là những gì mà người dùng vẫn mong đợi, bởi Micro SIM card adapter cho phép chia sẻ dữ liệu từ iPhone sang iPad. Chỉ cần đặt micro SIM vào adapter, nó sẽ giống hết như một SIM chuẩn thường. Bằng cách này, người hoàn toàn có thể sử dụng cùng một SIM card cho cả iPad và iPhone. Thu Hiền (Theo Mobilemag) www.dientutieudung.vn