(TBKTSG Online) – Hầu hết các doanh nghiệp cho biết muốn có thêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng liên quan đến thuế, theo một nghiên cứu mới đây từ báo cáo kinh doanh quốc tế (IBR) của Grant Thornton hôm 24-5.

T.Thu

66% doanh nghiệp Việt Nam được hỏi cho biết họ tin tưởng việc đóng thuế giúp tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh họa: Vũ Thược.

Người đến tư vấn thuế chủ yếu là cá nhân

Báo cáo hàng quí này được thực hiện trên hơn 3.000 doanh nghiệp ở 44 nước cho thấy, 68% doanh nghiệp được hỏi cho biết muốn có thêm hướng dẫn về thuế. Trong đó, có đến 85% doanh nghiệp ở Mỹ Latinh và 85% doanh nghiệp ASEAN cho biết cần tư vấn về thuế.

Ngoài ra, báo cáo cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam có suy nghĩ khá tích cực về hệ thống thuế của Việt Nam khi có tới 66% doanh nghiệp Việt Nam được hỏi cho biết họ tin tưởng việc đóng thuế giúp tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam được khảo sát tin rằng chính sách thuế của Việt Nam đã đưa đầy đủ thành phần kinh tế vào cơ sở thuế, và chỉ có 6% cho biết cảm thấy cần mở rộng đối tượng nộp thuế hơn nữa.

Theo báo cáo IBR, chỉ có 2 trong 5 lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới có kế hoạch minh bạch hóa hơn nữa các vấn đề về thuế của họ trong 12 tháng tới. Trong khi có tới 94% lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam cho biết sẽ tăng cường minh bạch về thuế, con số này ở khu vực ASEAN là 86%.