Ngày Quốc Khánh 2/9 năm nay trùng vào Thứ 7 nên người lao động, cán bộ, công nhân viên chức sẽ được nghỉ thêm ngày Thứ 2 tuần tới. Như vậy dịp Quốc khánh năm nay, người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 3 ngày.

Căn cứ Điểm đ Khoản 1 và Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012 thì lịch nghỉ dịp Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2017 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thực hiện như sau:

Dip Quoc khanh 2/9/2017: Nguoi lao dong duoc nghi 3 ngay - Anh 1

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9/2017

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (nghỉ vào ngày Thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần) được nghỉ 03 ngày liên tục từ Thứ 7 ngày 2/9 đến hết Thứ 2 ngày 4/9/2017 (Trong đó, ngày 4/9 là ngày nghỉ bù cho ngày 2/9).

Người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (nghỉ vào ngày Chủ nhật hằng tuần) được nghỉ 2 ngày liên tục từ Thứ 7 ngày 2/9 đến hết Chủ nhật ngày 3/9/2017.

Mai An