Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2017), các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội nước ta tiếp tục nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước:

Dien mung Quoc khanh nuoc ta - Anh 1

* Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yêng Nam gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Ðại Quang; Thủ tướng Chính phủ Triều Tiên Pác Bông Chu gửi điện mừng tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

* Tổng thống Cộng hòa (CH) Ác-mê-ni-a X.Xa-gơ-xi-an gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Ðại Quang.

* Tổng thống Ai Len M.Hích-gin gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Ðại Quang.

* Tổng thống CH A-déc-bai-gian I.A-li-ép gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Ðại Quang.

* Tổng thống CH Bê-la-rút A.Lu-ca-sen-cô gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

* Thủ tướng Bun-ga-ri B.Bô-rít-xốp gửi điện mừng tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

* Tổng thống Mông Cổ B.Ha-thờ-ma gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Ðại Quang; Thủ tướng Mông Cổ Ch.Ê-rơ-tơn-bát gửi điện mừng tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

* Chủ tịch Quốc hội Ni-ca-ra-goa G.Ê.P.Cô-rơ-tết gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

* Tổng thống Pa-ki-xtan M.Hu-xên gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Ðại Quang; Thủ tướng Pa-ki-xtan S.Kh.A-ba-xi gửi điện mừng tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Pa-ki-xtan X.A.Xa-đích gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

* Tổng thống Xri Lan-ca M.Xi-ri-xê-na gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Ðại Quang; Thủ tướng Xri Lan-ca R.Uých-rê-mê-xinh-hê gửi điện mừng tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

* Nhà vua Thụy Ðiển C.Gút-xtáp gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Ðại Quang.

* Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Ð.Loi-hát gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Ðại Quang.

* Tổng thống CH U-dơ-bê-ki-xtan S.Mi-rơ-di-ô-ép gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trần Ðại Quang.

* Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao CH Ác-mê-ni-a E.Nan-ban-đi-an; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Quan hệ châu Âu Vương quốc Bỉ Ð.Ren-đờ; Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ S.Mơng-khơ-o-rơ-gin; Bộ trưởng Ngoại giao Ru-ma-ni T.Me-lét-ca-nu; Bộ trưởng Ngoại giao Xri Lan-ca T.Ma-ra-pa-na đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.