(SGGP). – Thực hiện lộ trình cải cách tiền lương của Chính phủ, ngành giáo dục và đào tạo xác định tiền lương bình quân/tháng của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên sẽ tăng lên khoảng trên 1,6 lần so với hiện nay. Đó là nội dung đáng chú ý trong đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009 - 2014 do Bộ GD-ĐT vừa hoàn chỉnh lại.

Cụ thể, lương bình quân 1 tháng của giáo viên mầm non tăng từ 2,86 triệu đồng/tháng năm 2009 lên 4,58 triệu đồng/tháng vào năm 2014. Lương bình quân 1 tháng của giáo viên tiểu học tăng từ 3,597 triệu đồng/tháng năm 2009 lên 5,756 triệu đồng/tháng vào năm 2014. Lương bình quân 1 tháng của giáo viên trung học cơ sở tăng từ 3,131 triệu đồng/tháng năm 2009 lên 5,011 triệu đồng/tháng vào năm 2014. Lương bình quân 1 tháng của giáo viên trung học phổ thông tăng từ 4,198 triệu đồng/tháng năm 2009 lên 6,718 triệu đồng/tháng vào năm 2014. Lương bình quân 1 tháng của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề tăng từ 4,259 triệu đồng/tháng năm 2009 lên 6,815 triệu đồng/tháng vào năm 2014. Lương bình quân 1 tháng của giảng viên cao đẳng và đại học tăng từ 4,463 triệu đồng/tháng năm 2009 lên 7,142 triệu đồng/tháng vào năm 2014. Một nội dung đáng chú ý khác, là ngành GD-ĐT sẽ thực hiện tăng học phí. Riêng năm học 2009 - 2010, trong khi chưa thực hiện việc thay đổi cách đóng học phí theo đề án từ năm 2010 - 2014, học phí đào tạo sẽ tăng bằng 50% mức mất giá đồng tiền năm 2008 so với năm 2000. Theo đó học phí đại học tăng từ 180.000 đồng/tháng lên 255.000 đồng/tháng, học phí học nghề tăng từ 120.000 đồng/tháng lên 170.000 đồng/tháng. Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, học phí và các chi phí học tập hợp lý khác của hộ gia đình cho con em đi học không vượt quá 6% thu nhập bình quân hộ gia đình. Bộ GD-ĐT cho rằng đây là mức học phí luôn nằm trong khả năng chi trả của hộ gia đình. Mức học phí sẽ do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và thu nhập của hộ gia đình trên địa bàn. L.Nguyên >>> Xem toàn văn Đề án